Synergressie - Synergressie Instituut

046 850 1111
06 438 404 07
info@synergressie.nl


Synergressie - Training
Agressie Beheer & Agressie Management
Veel aandacht gaat momenteel uit naar agressie. Vrijwel iedereen wordt ermee geconfronteerd, zowel mentaal als fysiek. Omdat burgers en organisaties er last van ondervinden, heeft agressie een negatieve lading gekregen. Als we niet in staat zijn dat te veranderen, dan verandert niet alleen de stemming maar ook de werksfeer en de omgeving. Agressie is pas positief als we er een oplossing voor hebben, of beter nog: positief is het om verantwoord op agressie te kunnen reageren.


Synergressie Instituut

Het Synergressie Instituut beschikt over kennis, die u in staat stelt om op verantwoorde wijze met diverse vormen en uitingen van agressie om te gaan. Dit zowel in persoonlijke situaties, situaties rondom de werkplek, als binnen profit- en non-profitorganisaties. Mogelijke oplossingen zijn:

 • Het in kaart brengen van ‘interne- en externe risicofactoren' binnen een organisatie.
 • Ontwikkelen van agressieprotocollen.
 • Trainingen voor leidinggevenden en andere medewerkers.
 • Het ‘leren omgaan met mentale agressie' in en rondom de werkplek.
 • Aanleren van ombuigingsmodellen bij directe- en indirecte agressie.
 • Training in fysieke weerbaarheid, de ervaring leert dat het zelfvertrouwen hierdoor enorm toeneemt.


Voor wie is de training bedoeld?

 • leden van directie, staf, andere leidinggevenden en medewerkers
 • centrummanagers en toezichthouders op geëxploiteerde locaties
 • festiviteitenmanagers
 • beveiligingsmedewerkers
 • eenieder die regelmatig geconfronteerd wordt met agressie


Wat kunt u na afloop van de training?
U hebt inzicht in de verschillende onderdelen van agressiemanagement, en u bent in staat om een situatie professioneel te benaderen.


Aanvullende informatie
: minimaal LBO t/m MBO++.
: klassikaal onderricht met maximaal twaalf deelnemers.
: drie dagen, elke twee weken eenzelfde dag in de week.
: nader te bepalen, eventueel in company.
: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
: documentatie / een door ons geselecteerde locatie inclusief lunch.
: na het bijwonen van alle trainingsdagen ontvangt u een certificaat.
: € 1.185,00 per persoon exclusief btw.
: huurkosten van een eventueel door u gekozen, externe locatie.
: na inschrijving en ontvangst betaling.