Synergressie - Synergressie Instituut

046 850 1111
06 438 404 07
info@synergressie.nl


Synergressie - Training
Assertiviteit
Assertiviteit wil niet alleen zeggen ‘voor je eigen mening opkomen'. Het betekent ook dat iemand de benodigde aandacht op zich weet te vestigen. Iedereen is bekend met de uitspraak ‘bescheidenheid siert de mens'. Bescheidenheid is inderdaad een fantastische eigenschap, maar de dagelijkse praktijk toont ook een schaduwzijde. Uw doelstelling of project loopt immers gevaar als u niet duidelijk uw stem laat horen. En ook uw omgeving is dankbaar als iemand voor hen opkomt. Waardering krijgt dan een persoonlijke meerwaarde.

Subassertief gedrag kan onder meer ontstaan door:
 • een geringe betrokkenheid bij organisatie of gemeenschap;
 • een sterk individualistische handel- en levenswijze;
 • opgegroeid zijn in een beschermde en/of geïsoleerde omgeving;
 • het onbekend zijn met de heersende groepscultuur.


Voor wie is de training bedoeld?

 • aankomende leden van verenigingsbesturen
 • aankomende leidinggevenden, stafleden en projectleiders
 • commerciële medewerkers
 • leden van OR en OC commissie
 • eenieder die meer inbreng in het dagelijks leven wil hebben


Wat komt tijdens de training aan de orde?

 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Uw mening versus een andere mening
 • Zelfinzicht, de ‘zachte' en de ‘harde' kant
 • Feedback geven en ontvangen
 • Het erkennen en herkennen van groepscultuur
 • Positieve kritiek uiten
 • Actief opstellen en verdedigen
 • Conflicten analyseren
 • Mentale- en fysieke weerbaarheid bepalen en fixeren
 • Het ontwikkelen en presenteren van een eigen concept
 • Deelnemen aan een klassikaal debat

* Deelnemers krijgen aanvullend opdrachten mee.


Wat kunt u na afloop van de training?
U toont initiatieven door zelfbewuster op te treden en u bent bekend met uw grenzen. ‘Ja' of ‘nee' zeggen gaat u goed af, zodat uw persoonlijke effectiviteit enorm toeneemt.

Aanvullende informatie.
: minimaal LBO t/m MBO++.
: praktisch, klassikaal onderricht met maximaal twaalf 12 personen.
: zes dagen, elke twee weken eenzelfde dag in de week.
: nader te bepalen, eventueel in company.
: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
: documentatie / een door ons geselecteerde locatie inclusief lunch.
: na het bijwonen van alle trainingsdagen ontvangt u een certificaat.
: € 1.875,00 per persoon exclusief btw.
: huurkosten van een eventueel door u gekozen, externe locatie.
: na inschrijving en ontvangst betaling.