Synergressie - Synergressie Instituut

046 850 1111
06 438 404 07
info@synergressie.nl


Synergressie - Training
*U bent welkom op onze trainingsdagen in Hotel van der Valk te Stein*
*Bij voldoende aanmelding ook in Hotel van der Valk te Venlo.

Tijdens de kerstdagen en de daaropvolgende weken start het Synergressie Instituut wederom met cursussen in mentale- en fysieke weerbaarheid, gericht op :

 • Pestgedrag op werkvloer.
 • Pestgedrag op school en straat.
 • Intimidatie en straatangst.

Ongewenst gedrag kan men tegen komen op straat, maar ook op school en op het werk.
Het niet voorbereid zijn maar ook geen goed antwoord weten op dat ongewenste gedrag kan verregaande gevolgen hebben.

Deze cursus weerbaarheid is gebaseerd op een leegftijdsklasse vanaf ca 13 jaar, immers vanaf deze leeftijd krijgt men niet alleen meer met geweld te maken maar is men beter in staat om mentaal en fysiek te reageren op de meeste vormen van ongewenst gedrag.

Ook de fysieke zelfverdediging op een confrontatie krijgt ruimschoots de aandacht.

Ook leert de ervaring dat het zelfvertrouwen enorm toeneemt omdat men situaties beter kan inschatten en er positief op kan reageren..

De cursus is geheel afgestemd op de dagelijkse praktijk, aan de orde komen de volgende onderdelen, zoals :

Mentaal:
 • Kenmerken en achtergronden pesters / agressors.
 • Assertief optreden.
 • Assertief opstellen/ ombuigen van agressief gedrag.
 • Gebruik metacommunicatie.

  • Fysiek :
   • Directe / indirecte agressie.
   • Onderlinge afstand bepalen.
   • Houding bij een confrontatie.
   • Conflicthantering.
   • Wat zegt lichaamstaal over jezelf en van de agressor.
   • Stemgebruik.
   • Oogcontact.
   • Van ergernis naar razernij.
   • Schelden en intimidatie.
   • Aanval ontwijken.
   • Zelfverdediging, diverse handelingen.
   • Groepsmentaliteit.
   • Vluchten, vechten of..
   • Doel-risico-analyse.
   • Zelfcontrole.
   • Geweldloze weerbaarheid.
   • Wanneer is geweld toegestaan.
   • Wat is noodweer, wanneer geldt dit !
   • Wat is proportionaliteit.
   • Wat is subsidiariteit.

   Ook de persoonlijke inbreng van de curcist komt aan de orde, ervaring leert dat ook andere deelne(e)m(st)ers hiervan kunnen leren.

   Het is mogelijk om aan een vervolgcursus deel te nemen !

   Nadere gegevens.
   • Verdeeld over 3 bijeenkomsten van elk 4 uur.
   • Tijdsduur 13.30 - 17.30 uur.
   • Eén bijeenkomst per week.
   • Aanvang week 52 op 28 29 en 30 December.
   • Vervolg in week 1 op 4, 5 en 6 Januari en vervolgens in week 2 op 11, 12 en 13 Januari.
   • Indeling volgt zo mogelijk naar eigen voorkeur / leeftijdsklasse /doelgroep.
   • Bij onvoldoende aanmelding per groep zal samengvoeging plaatsvinden.

   € : 295,00 pp. ( incl. BTW. )
   (incl. koffie, thee, frisdrank )

  • Na afloop van 3 bijeenkomsten ontvangt u een certificaat "Weerbaarheidstraining".
  • Na aanmelding en ontvangst betaling volgt indeling /plaatsing.
  • Inlichtingen : 046 - 8501111 / vraag naar een van onze trainers.


  • Aanmelden via info@synergressie.nl

   * Voor overige trainingen zie www.synergressie.nl
   * Bij voldoende belangstelling ook ochtend / avond of Zaterdag.
   * Incompany mogelijk.