Synergressie - Synergressie Instituut

046 850 1111
06 438 404 07
info@synergressie.nl


Synergressie - Training
Wat is Synergressie?

Synergie-effect
Door de afzonderlijke deelgebieden samen te voegen, ontstaat een synergie-effect. Het bekende 1 + 2 = 5, oftewel het samengaan van de deelgebieden levert meer op dan de som van de afzonderlijke delen.

Doelstelling
De doelstelling van het Synergressie Instituut is het trainen in een aangename inter-persoonlijke communicatie tussen individuen, groepen en organisaties. ‘Aangename communicatie' betekent voor ons respect, betrokkenheid en loyaliteit. Deze kernwaarden vormen de basis van contacten tussen individuen, groepen en organisaties ongeacht waar deze deel van uit maken.

Het Synergressie Instituut brengt haar meerwaarde op een professionele manier tot uiting. Niet geheel zonder reden zijn we daar bijzonder trots op!

Niveau
Elk individu of doelgroep kan zonder vooropleiding of voorkennis deelnemen aan een training. In principe starten wij op LBO t/m MBO++ niveau, maar we kunnen ook maatwerk en aangepaste trainingen verzorgen. Vraag hiernaar!
De ervaring leert dat de motivatie van deelnemers een belangrijk onderdeel is om de training met goed gevolg af te ronden.

Maatwerk

 • De trainingen zijn praktijkgericht en voor elke doelgroep of organisatie herkenbaar.
 • De trainingen zijn voor individuele- en bedrijfsgerichte toepassing.
 • Bedrijfstrainingen kunnen in overleg met de opdrachtgever worden aangepast aan specifieke bedrijfssituaties.
 • De trainingen zijn op diverse locaties in het land, maar ook in company, te volgen.
 • Mogelijkheid tot individuele maar ook persoonsgerichte begeleiding of training, bespreek dit van tevoren met uw docent/trainer.
 • Mogelijkheid om trainingen in de avonduren en/of weekenden te laten plaatsvinden, afhankelijk van het aantal deelnemers.


Onze doelgroepen

 • individuen in teamverband
 • individuen één op één
 • profitorganisaties
 • non-profitorganisaties
 • overheid
 • publieke sector en functies

Branches

 • beveiligingsbedrijven
 • callcenters
 • detailhandel
 • financiële organisaties
 • gemeentelijke overheid
 • gezondheidszorg
 • horeca
 • incassobureaus
 • landelijke overheid
 • maatschappelijke dienstverlening
 • media
 • onderwijs
 • provinciale overheid

Functies

 • balie- en receptiemedewerkers
 • beheerders openbare gebouwen
 • bewakingspersoneel en portiers
 • buschauffeurs en -controleurs
 • bijzonder opsporingsambtenaren ( BOA )
 • communicatie- en mediamedewerkers
 • conducteurs en machinisten
 • conciërges
 • deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • gemeentelijke sociale dienst
 • pr-medewerkers
 • reddingswerkers ambulance
 • toezichthouders algemeen
 • verkoopmedewerkers
 • verplegend personeel
 • zwembadpersoneel